Calendar

January 2019

30 Wednesday                     Cell Division Test - Per. 1 & 7

31 Thursday                         Cell Division Test - Per. 4 & 6

February 2019

19 Tuesday                          Basic Genetics/Punnett Squares  - Per. 7

20 Wednesday                     Basic Genetics/Punnett Squares  - Per. 1, 4 & 6

March 2019

13 Wednesday                     Human Genetics Test  - Per. 7

14 Thursday                          Human Genetics Test  - Per. 1, 4 & 6

April 2019

15 Monday                           Ch. 8 DNA Test - Per. 7

16 Tuesday                          Ch. 8 DNA Test - Per. 1, 4 & 6

May 2019

3 Friday                                Biotechnology Quest - Per. 1 & 7

6 Monday                             Biotechnology Quest - Per. 4 & 6

June 2019

4 Tuesday                            Final Exam - Per. 1

5 Wednesday                       Final Exam - Per. 7

6 Thursday                           Final Exam - Per. 6

7 Friday                                Final Exam - Per. 4